top of page

Echo cursus begonnen in Mulago Hospital

De aanmeldingen voor de echocursus liepen storm! Binnen 2 dagen zat de cursus vol. De komende 3 weken trainen we 20 gynaecologen en verloskundigen in het maken van verloskundige en gynaecologische echo's.

Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page