top of page

Stichting Mulago Mama

 

Mulago Mama is als project begonnen in november 2012. Op 28 februari 2014 werd Mulago Mama officieel een stichting. In maart 2015 kreeg stichting Mulago Mama de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften boven een bepaald bedrag (afhankelijk van het inkomen van de schenker) van de belasting kunnen worden afgetrokken.

 

 

 

 

 

 

Naam stichting: Mulago Mama

 

RSIN/fiscaal nummer: 853773269

 

KvK: 60119667

 

Contact: MulagoMama@gmail.com

 

Doelstelling: Het voorkomen van moeder- en baby sterfte door het verbeteren van zorg voor moeders en baby's tijdens zwangerschap en bevalling.

 

Bestuur:

Maaike Hoekstra, voorzitter

Bertho Nieboer, penningmeester

Barbara Nolens, secretaris 

 

Rekeningnummer: (IBAN) NL18ABNA0602550947 t.n.v. Stichting Mulago Mama

 

 

 

 

 

bottom of page