top of page
     Vacuum extraction
Vacuüm extracties

In Mulago Hospital was het percentage keizersnedes hoog (30%) en het aantal kunstverlossingen (vacuümextractie en forceps) laag (0.5%).
Ter vergelijking: in een Nederlands ziekenhuis is dit rond de 20% voor keizersnedes en 10% kunstverlossingen.
Het nadeel van een hoog percentage keizersnedes is, dat een keizersnede meer complicaties geeft dan een vaginale bevalling (bloeding, infectie). Ook is er een grotere kans op complicaties in volgende zwangerschappen. Tijdens de volgende bevalling is er een verhoogde kans op een uterusruptuur (scheur in de baarmoeder). Dit is een voor moeder en kind levensbedreigende situatie. In Mulago Hospital komt dit 180 x per jaar voor.Het hoge percentage keizersnedes kan komen doordat Mulago Hospital een 3e lijns ziekenhuis is. Veel patiënten met complicaties worden naar dit ziekenhuis verwezen. Maar mogelijk wordt de indicatie voor een keizersnede niet altijd goed gesteld. Dit gaan we onderzoeken. Als we de oorzaak weten, kunnen we hier iets aan doen.

Ondertussen is wel duidelijk dat het aantal vacuümextracties, waarmee een keizersnede voorkomen kan worden, te laag is. Dit komt volgens de locale staf doordat de vacuümpomp meestal defect is. Hier bieden “kiwi’s” uit Nederland een oplossing.Kiwi’s uit Nederland

In Nederland worden veel vacuümextracties gedaan met de kiwi vacuüm extractor. Deze wordt na 1x gebruik weggegooid. Een aantal ziekenhuizen in Nederland spaart deze “kiwi’s”, en stuurt ze op naar Mulago Hospital, waar ze gesteriliseerd worden. We kunnen ze vervolgens nog 5x steriliseren en gebruiken.
We trainen artsen in het stellen van de indicatie voor een vacuümextractie en de uitvoering ervan. Op deze manier hopen we keizersnedes te voorkomen en sneller te kunnen handelen bij foetale nood. Het aantal vacuüm extracties in Mulago Hospital is opgelopen van gemiddeld 5 per maand naar 70 per maand en zal hopelijk de komende tijd verder stijgen. 

Onderzoek

Het effect van het vacuümextractie project is onderzocht en gepubliceerd. Voor publicaties zie: "documents"

bottom of page