top of page

Presentatie FIGO

Met een aantal collega's uit Mulago ben ik in Addis Abeba voor het "1st FIGO Africa Regional Conference of Gynaecology and Obstetrics". Hier ga ik natuurlijk ook de vacuum extractie promoten! Dit keer door middel van een poster met de uitkomsten van ons onderzoek. Hij hangt al op de beste plek die ik kon vinden. Erg leuk om hier te zijn, met gynaecologen uit 80 verschillende landen!

Wil je de poster met onze uitkomsten lezen? Ga naar de link onder aan de pagina "projecten"

Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page