top of page

Bevallen in Oeganda

 

Een vrouw in Uganda krijgt gemiddeld 6 kinderen. Er worden op een bevolking van 34 miljoen mensen, ruim 1.5 miljoen baby’s per jaar geboren. Maar per dag overlijden er 17 moeders en 224 baby's tijdens de zwangerschap of bevalling. Ze overlijden aan complicaties zoals ernstig bloedverlies, infectie, een niet vorderende baring, hoge bloeddruk of een onveilige abortus. De meeste baby's overlijden aan zuurstofgebrek tijdens de bevalling of door vroeggeboorte. De meeste van deze complicaties zijn te voorkomen of te behandelen.   

 

 

Mulago National Referral Hospital

 

​Mulago Hospital is het universiteitsziekenhuis van Oeganda en ligt in de hoofdstad Kampala. Er bevallen ruim 31.000 vrouwen per jaar, bijna 100 per dag. De meeste dokters, verpleegkundigen en verloskundigen in Oeganda worden in dit ziekenhuis opgeleid. 

 

Mulago Mama

 

Mulago Mama is een Nederlandse stichting die zich inzet om moeder en babysterfte tegen te gaan. Er worden verschillende projecten ondersteund, waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht. Voorbeelden van projecten zijn: Het introduceren van vacuümextractie en echoscopie en het verbeteren van monitoring op de verloskamers. 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Childbirth in Uganda

 

On average, a woman in Uganda will give birth to six children. Uganda has 34 million inhabitants and every year 1.5 million babies are born in this country. But this comes with a cost: Every day 17 mothers and 224 babies die during pregnancy or delivery. They die from complications such as haemorrhage, infection, high blood pressure, obstructed labour and unsafe abortion. Most babies die from birth asphyxia (lack of oxygen) and prematurity. Most complications are preventable.

 

 

Mulago National Referral Hospital

 

Mulago Hospital is the university teaching hospital for Uganda. It has 31.000 deliveries per year, nearly 100 per day. Most doctors, nurses and midwives for Uganda are trained here. 

 

Mulago Mama

 

Mulago Mama is a Dutch foundation with the objective to prevent deaths of mothers and babies. The foundation supports several projects on Mulago Hospital's labour ward. Examples of projects are: Re-introduction of vacuum extraction, introduction of ultrasound and improving monitoring during labour.

 

 

 

Mulago Hospital

bottom of page